W związku ze stanem pandemii  COVID-19,

biuro Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

od dnia 09.11.2020 r. do odwołania

przechodzi na pracę zdalną.

 

Wszelkie sprawy załatwiane będą w formie elektronicznej oraz pod numerem telefonu  697 901 286.

Wysyłka poczty w tym druków paszportów będzie odbywała się w piątki, po wcześniejszym  zamówieniu telefonicznym lub mailowym.

W dniu 04.11.2020 r. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych.

W którym zapisano m.in:

"...Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być zgłaszane organom Inspekcji Weterynaryjnej..."

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem:

KLIK

Informujemy, że w dniach 30.10.2020 r. (piątek)  oraz 02.11.2020 r. (poniedziałek) 

Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 

będzie nieczynne

 

W dniu 23.10.2020 Głóny Lekarz Weterynarii wydał Komunikat w sprawie stosowania przez lekarzy weterynarii produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady

o treści:

W związku z napływającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi nieprzestrzegania przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że stosowanie produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady powinno odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ww. akcie prawnym.