• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dn. 25.10.2018 r. zmarł lek. wet.  Edward Makosz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00

  na Cmentarzu Komunalnym w Lubsku przy ul. Jodłowej 

W zakładce UBEZPIECZENIA zostały opublikowane aktualne informacje odnośnie ubezpieczenia OC I NNW

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

 

ZAPRASZAJĄ

 

II Konferencja Naukowa

 

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA  ZMIAN

 

17 listopada 2018

 

1000 – 0twarcie konferencji

 

 

   

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S.Z Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50