• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

 

ZAPRASZAJĄ

 

II Konferencja Naukowa

 

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA  ZMIAN

 

17 listopada 2018

 

1000 – 0twarcie konferencji

 

 

   

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S.Z Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50

Dziś obchodzimy

Światowy Dzień Zwierząt

Na podstawie uchwały nr 30/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 19.09.2018 został ogłoszony

 

konkurs na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”

 

Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku do uchwały: