W dniu 04.11.2020 r. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych.

W którym zapisano m.in:

"...Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być zgłaszane organom Inspekcji Weterynaryjnej..."

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem:

KLIK

Informujemy, że w dniach 30.10.2020 r. (piątek)  oraz 02.11.2020 r. (poniedziałek) 

Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 

będzie nieczynne

 

W dniu 23.10.2020 Głóny Lekarz Weterynarii wydał Komunikat w sprawie stosowania przez lekarzy weterynarii produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady

o treści:

W związku z napływającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi nieprzestrzegania przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że stosowanie produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady powinno odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ww. akcie prawnym. 

 

Przypominamy, że 31 października 2020 r. upływa  termin składania

 

rocznego sprawozdania

o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

za 2019 r

 

(w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych)