16-22 listopada 2015 roku Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

 więcej informacji pod adresem: 

http://www.oie.int/en/for-the-media/amr/waaw2015/

 


 

 

W dniu 24.11.2015 r.  odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze.

 

 


 

    Ważne !!!

    PASZPORTY!

 

    

    Od dnia 23.10.20015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U.2015.1574), ustalające opłatę za wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących na kwotę 100,00 PLN. Poniżej zamieszczamy pełny tekst rozporządzenia.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI(1)

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

(Dz. U. z dnia 9 października 2015 r.)

 

Na podstawie art. 24g ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

 § 1.

Określa się wysokość opłaty za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 576/2013", na 100 zł, z czego:

1) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł;

2) kwota przeznaczona na pokrycie kosztów:

a) ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym,

b) prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 576/2013,

c) przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne - wynosi 30 zł.

 § 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr 78, poz. 688).

 § 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  


 

  

Zgodnie z zapowiedziami Porozumienia Wielkopolskiego w dniu
06.10.2015 r. odbyła się manifestacja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i
urzędowych lekarzy weterynarii w Warszawie.

Uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i poparcie.

  


 

  

WYJAZD UCZESTNIKÓW NA MANIFESTACJĘ PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII

 

    Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w dniu 06.10.2015 organizuje wyjazd autokarowy dla osób, które
zgłosiły deklarację wzięcia udziału ww. manifestacji. Planowany wyjazd godzina 4:30 z parkingu przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze. Uczestników z północnej części województwa zapraszamy do dołączenia w Świebodzinie na parkingu przy TESCO o godzinie 5:00. Dojazd we wskazane miejsca proszę organizować we własnym zakresie. Prosimy o wzajemne porozumienie się w celu sprawnego dojazdu do miejsc zbiórki. W autobusie dostępna będzie kawa oraz herbata.

Osoby, które dotychczas nie zgłosiły deklaracji udziału zachęcamy do przyłączenia się do naszej grupy.

  


   


III Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy

„Vet Off Road”

7.11.2015 – Jelenia Góra

 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna organizują III weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”

W programie:

 • pokaz oraz instruktaż jazdy terenowej i przeprawowej
 • sprawdzenie możliwości swoich i swoich samochodów na profesjonalnych trasach terenowych o różnym stopniu trudności – zawody dla załóg 2-4 – osobowych
 • trasy w kategorii: Adventure, Sport i Extreme
 • posiłek
 • wspólne biesiadowanie przy ognisku

Współpraca:

Solter 4x4 Team

 

Zapraszamy załogi z całej Polski

Koszt uczestnictwa 160,00 zł od załogi – płatne na konto DIL-Wet z dopiskiem „III Vet Off Road” lub w biurze zawodów.

Rejestracja załóg w godz. 8.00-10.00 na poligonie Jelenia Góra (wjazd od al. Solidarności - współrzędne GPS: N-50.889169, E-15.759089)

Początek zawodów o godz. 11.00.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

„III Vet Off Road”

ul. Sopocka 21/2

50-344 Wrocław

Nr konta: 48 1240 1994 1111 0000 2495 9016

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 listopada 2015.

Więcej bieżących informacji na www.dilwet.pl

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:

Wojciech Hildebrand,   tel. 601 786 433,   e-mail: hildek@interia.eu

Robert Karczmarczyk,  tel. 501 631 788,   e-mail: robert.karczma@wp.pl

Dariusz Jackowski,       tel. 602 725 127,   e-mail: djackowski@interia.pl

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!

 

 


 

 

Porozumienie Wielkopolskie

KOMUNIKAT NR 12 z dnia 23 września 2015r.

 

 

  

KOMUNIKAT NR 12

z dnia 23 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

 

    Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w dniu 23 września 2015 roku podsumowali dotychczasowe rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzono, że strona rządowa nie wywiązała się ze wcześniejszych obietnic, gdyż nie podjęła dalszych szczegółowych uzgodnień technicznych z Ministrem Finansów, dotyczących sposobu uruchomienia przyobiecanych środków finansowych w roku 2016 na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii. Tym samym wcześniejsze zapewnienia Ministra Sawickiego, który deklarował, iż występuje w imieniu Rządu RP nie znalazła potwierdzenia w dalszych działaniach. Rozczarowanie i niezadowolenie środowiska weterynaryjnego dla takich działań resortu rolnictwa zmusza nas do organizacji czynnych form protestu, począwszy od manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii pod Urzędem Rady Ministrów w dniu 6 października. Manifestacja jest wyrazem dezaprobaty środowiska dla dotychczasowych propozycji realizacji słusznych postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Minister podjął próbę rozbicia środowiska weterynaryjnego prezentując założenia do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, których realizacja nie jest możliwa bez destrukcji sprawnie działającej Inspekcji Weterynaryjnej kosztem pozbawienia dochodów urzędowych lekarzy weterynarii. Propozycja odebrania od 1 stycznia 2016 r. wyznaczeń lekarzom wolnej praktyki w 145 największych rzeźniach w Polsce spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem sygnatariuszy Porozumienia. Po odrzuceniu propozycji podpisanej osobiście przez Pana Ministra dalsze propozycje resortu były wyłącznie grą na czas. Wobec kolejnych kontrproduktywnych propozycji ministerstwa prowadzenie dalszych rozmów stało się bezprzedmiotowe. Masowy udział w manifestacji będzie wyrazem determinacji środowiska i aprobaty dla słusznych dążeń do poprawy poziomu życia pracowników Inspekcji i lekarzy urzędowych. Wskazując na pilną potrzebę przeprowadzenia zdecydowanych działań w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej należy podkreślić, iż osobom, które nie wezmą czynnego udziału w nadchodzących tygodniach w różnych formach protestu, należy odmówić prawa do kontestowania sytuacji finansowej pracowników Inspekcji Weterynarii oraz lekarzy urzędowych. Dalsza deprecjacja naszego środowiska będzie funkcją naszych zaniechań.


W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

1. Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;
2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;
3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;
4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.


 

 

W dniu 11 września 2015 roku został opublikowany i umieszczony na stronach Komisji Europejskiej przewodnik Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej

Treść wytycznych została zamieszczona w zakładce PRAWO.

 

 


  

 

W dniu 10.09.2015 r.  odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze.

 

 


 

 

Porozumienie Wielkopolskie

   Pismo do pani premier Ewy Kopacz

 

 

 


W dniu 26.06.2015 r. we Wolsztynie zawarte zostało Porozumienie Wielkopolskie, do którego przystąpiły największe organizacje zrzeszające lekarzy weterynarii w Polsce. Poniżej publikujemy najważniejsze dokumenty przyjęte podczas tego spotkania: 

Porozumienie Wielkopolskie posiada konto na portalu Facebook.

Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

 


 

W dniach od 20.07.2015r. do 31.07.2015r. Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie czynne w godzinach od 15.00 do 16.00.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer telefonu 696080744.

 


 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiego spotkania integracyjnego w Starym Młynie Leniwka.

 

 

 


 

W miniony weekend, tj. 13.06.2015 r., odbyło się drugie spotkanie integracyjne zorganizowane przez

Radę Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej VI kadencji.

Stary Młyn Leniwka przywitał nas pięknymi okolicznościami przyrody:

 

 

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie na biesiadę i udaną zabawę.

Wkrótce szersza fotorelacja.

 


 

 

W dniu 23.06.2015 r.  odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze.

 

 

 

 


 

 

W dniu 25 kwietnia 2015 r. odbył się XX Zjazd Sprawozdawczo Lekarzy Weterynarii Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Zebranych gości oraz delegatów przywitała Pani Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej dr n. wet. Elżbieta Sobczak.

 

 

 

  

 

 

Przewodniczącym zjazdu został wybrany Wiceprezes LILWet lek. wet. Paweł Żygadło.

 

 

 

 

 

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście:

- w imieniu Prezesa Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej - lek. wet. Andrzej Juchniewicz 

Wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

 

 

 

- w imieniu Wojewody Lubuskiego Pani Katarzyny Osos wystąpił, z listem gratulacyjnym, Pan Waldemar Kaak - Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

 

- Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek. wet. Jan Dorobek:

 

 

- Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Zbigniew Marks:

 

 

- Prezes zarządu fundacji FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM prof. dr hab. Michał Stosik:

 

 

 

    Szczegółowe informacje z przebiegu zjazdu zostaną opublikowane w zakładce KALENDARIUM
    w postaci protokołu.

    Zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji do GALERII MEDIÓW :

    Serdecznie dziękujemy Szanownym Gościom oraz Delegatom za przybycie i czynny udział w Zjeździe.

  


 

    W związku ze zmianą przepisów w zakresie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych od 29.12.2014r., Europejska Federacja lekarzy Weterynarii (FVE) we współpracy z Komisją Europejską przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący zmian:

Więcej na temat informacje związanych z paszportami w zakładce DOKUMENTY.

 


XX Zjazd Sprawozdawczy

 Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

                           odbędzie się 25.04.2015 r. w Kalsku                                

                          w restauracji Motel Texicana       

                        Rozpoczęcie zjazdu o  godz. 10.00

 

 


Zapraszamy na II edycję TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO LEKARZY WETERYNARII ZIEMI ŚLĄSKIEJ PRUDNIK OPEN 2015

 

 

 

Turniej odbędzie się 20 czerwca 2015r. (sobota) - podobnie jak zeszłoroczna edycja na kortach OSIR PRUDNIK - nawierzchnia naturalna (mączka).

Plan turnieju:

- 9.00 losowanie grup;

- 9.30 pierwsze gry eliminacyjne;

- przez cały czas trwania imprezy pełen bufet do dyspozycji zawodników oraz gości;

- zakończenie gier finałowych około godziny 19.00;

- symboliczna kolacja w fantastycznej scenerii kortów Parku Miejskiego w Prudniku.

 

II edycja TTZ LEKARZY WETERYNARII ZIEMI ŚLĄSKIEJ PRUDNIK OPEN 2015 skierowana jest do graczy amatorów nie zamieszczonych na listach Związków Tenisowych. Zapraszamy WSZYSTKICH lekarzy weterynarii NIE TYLKO Z ZIEMI ŚLĄSKIEJ wraz z rodzinami, kibicami, fanami i fankami i zapewniamy wysoki poziom emocji.

Rejestracja telefoniczna TOMASZ WISŁA 602 466 535 oraz email petvettomek@wp.pl do dnia 10.06.2015

 

Pragnę przypomnieć, że koszt udziału zawodników jest całkowicie bezpłatny dla naszej dyspozycji mamy cały obiekt składający się z dwóch kortów ziemnych – zapraszam do galerii zdjęć umieszczonej na stronach Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej - turniej tenisowy 2014.Turniej jak w roku ubiegłym będzie obsługiwany przez sędziów, natomiast po kortach – abyśmy nie tracili sił na zbieranie piłek pląsały będą ball girls.

 

Turniej odbywa się pod patronatem Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej i niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie naboru na listy startowe. Niestety ilość uczestników jest ograniczona w związku z czym decyduje czas zgłoszenia.

 

Pozdrawiam wszystkich fascynatów tenisa ziemnego,

 Tomasz Wisła

 


Zaproszenie na Maraton Górski_15.08.2015

 

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zapraszają na

I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Górskim Maratonie Pieszym.

Trasa maratonu: Prudnik – Pradziad (1491 m n.p.m.) w Jesenikach, 60 km po górach, przewyższenie ponad 2800m, trasa w 15% drogi asfaltowe, 10% drogi szutrowe, pozostałe ścieżki górskie. Typ trasy determinuje rodzaj obuwia jaki należy wybrać.

Data: 15 sierpnia 2015r. /sobota/

Wyjście: Prudnik, Park Miejski, przy Altance Franklów godz. 5:00

Powrót: Prudnik, autobus z turystami przybywa do Prudnika około 22:30

Warunki uczestnictwa (krok po kroku):

 • wpis na listę uczestników prowadzoną przez PTTK Prudnik;
 • wpłata 20 zł na konto PTTK Prudnik, Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 56 (jest to opłata za przyjazd z Pradziada do Prudnika) Bank Spółdzielczy w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001
 • rejestracja telefoniczna, potwierdzona mailowo, Marek Wisła tel. 691 226 653, m.wisla@wp.pl,
  przekazanie danych teleadresowych i wyjaśnienie wątpliwości logistycznych, uczestnictwo w Maratonie jest bezpłatne;
 • ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednak proponuję wykupić jednodniowe, zdarzało się, że uczestnicy Maratonu gubili się w górach i trzeba było uruchamiać Czeską Służbę Górską;
 • plan trasy, który zostanie umieszczony na stronie PTTK Prudnik – bezwzględnie, czeskie trasy turystyczne są inaczej oznaczone niż w Polsce;
 • logistyczne zaplanowanie przemarszu, wcześniejsze treningi, zabezpieczenie w wodę, ubranie – te informacje pod moim numerem 
 • opcjonalne zarezerwowanie hotelu w Prudniku, proponuję Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku (300m od miejsca zbiórki), wbrew nazwie jest to normalny hotel z dobrymi cenami, ewentualnie dalej położone Hotel Oaza i Olimp;
 • nasz Maraton jest imprezą towarzyszącą Rajdowi Prudnik-Pradziad, organizowanemu przez PTTK Prudnik, tym samym należy dostosować się do ustaleń komandora Rajdu;
 • dobre przygotowanie fizyczne,

z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Wisła

 


 

W dniu 15.04.2015 r. od godziny 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 


 

 


  

W dniu 04.03.2015 r. od godziny 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 


Hurtownia leków weterynaryjnych  Ravet  sp. z o.o. z Wrocławia poszukuje
kandydatów na stanowisko:

 

Lekarza weterynarii

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- lekarz weterynarii,

- doświadczenie w sprzedaży w  sektorze weterynaryjnym,

- biegła znajomość języka angielskiego,

- biegła znajomość pakietu MS Office,

- czynne prawo jazdy kategorii B,

 

Firma oferuje:

- stabilna pracę w dynamicznym zespole

- zatrudnienie na umowę o pracę,

- bardzo dobre wynagrodzenie,

- szerokie możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia krajowe, możliwość szkoleń zagranicznych

- niezbędne narzędzia pracy

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:  ravet.praca2015@gmail.com do dnia 6 marca 2015 r.

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Ravet sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dn.29-08-1997 o
ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.883)”


 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do rejestracji i udziału w I Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squash-u. Turniej odbędzie się 21 marca 2015 roku we Wrocławiu.

 W programie:

- turniej kategorii Open z atrakcyjnymi nagrodami (rozegrany w profesjonalnym systemie BO5)

- gadżety dla uczestników

- katering

- trening i lekcje pod okiem profesjonalnych trenerów squasha

- wieczór integracyjny we Wrocławiu

- znakomita zabawa

Więcej informacji na stronie www.wetsquash.pl.

 


 

 

Do 15.02.2015 r. Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej będzie czynne w godzinach 12:00 – 16:00.

 

 

 


Dzisiaj jest: 28-11-2015 Licznik odwiedzin: 16186 Twój adres IP to: 54.163.41.202