• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Fundacja

 

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM

ul. Tadeusza Olbrychta 1B/6, 65-823 Zielona Góra
KRS 0000337793, NIP 9291818720, REGON 080375700
BANK PEKAO SA
nr rachunku 67 1240 2018 1111 0010 2849 8525



ZARZĄD FUNDACJI
Prezes – ELŻBIETA SOBCZAK
Zastępca Prezesa - ANDRZEJ LISOWSKI
Sekretarz - ELŻBIETA ZIELIŃSKA-BRATKOWSKA
Członek Zarządu - ARTUR JARZĄBKOWSKI

RADA FUNDACJI
Dorota Suchecka - Przewodnicząca Rady Fundacji,

Członkowie Rady Fundacji:

- Czesław Kochajkiewicz,

- Paweł Żygadło,

- Monika Świca- Zielonka,

- Krzysztof Cieślak