Godziny pracy biura LILWet

W dniach 10-21.02.2020 r. biuro Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

czynne będzie od godziny 10.00 do godziny 14.00