• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Informacja dla lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie mikroprzedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia ewidencji VAT  (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłanie ich jako JPK_VAT.

List od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Pawła Cybulskiego