Komunikat GLW z dn. 04.11.2020 w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych

W dniu 04.11.2020 r. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych.

W którym zapisano m.in:

"...Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być zgłaszane organom Inspekcji Weterynaryjnej..."

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem:

KLIK