• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

O Nas

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna powstała 24.05.1991 r. na I Zjeździe Założycielskim w wyniku uchwalonej w dniu 21.12.1990 r. Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Podczas I Zjazdu Założycielskiego wybrano członków organów Izby na pierwszą czteroletnią kadencję. Corocznie odbywają się Zjazdy Sprawozdawcze Lekarzy Weterynarii Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w których uczestniczą wybrani delegaci na Zjazd z poszczególnych powiatów (rejonów wyborczych) województwa lubuskiego,  do tej pory odbyło się 18 Zjazdów.