• Lilwet2
 • Lilwet3
 • Lilwet

Praca PIW Krosno Odrzańskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt

  w zespole ds. zdrowia i ochrony i zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskie

Fryderyka Chopina 1

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

WARUNKI PRACY

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00;
 • praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe;
 • możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działań IW.

 

ZAKRES ZADAŃ

wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1077 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z dnia 2014 r., poz. 1539 ze zmianami).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne;
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • specjalizacja z epizootiologii i administracji weterynaryjnej (nie jest niezbędna !)

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia świadectw pracy, ukończonych kursów, szkoleń, specjalizacji.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do:  informacja pod telefonem 68-3835173;
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie  Odrzańskim

 1. Fryderyka Chopina 1

66-600 Krosno Odrzańskie;

 • dokumenty należy składać w białej kopercie z dopiskiem:

,,Oferta pracy - inspektor weterynaryjny''.

 

INNE INFORMACJE:

 • oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • wszystkie niezbędne dokumenty oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem;
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji;
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 51 73 wew. 23.
Ostatnio zmieniany wtorek, 05 wrzesień 2017 12:33