• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Paszporty

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

 

posiadać prawo wykonywania zawodu,

prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt

mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie

posiadać czytnik mikroczipów

zna przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

 

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą  złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów. Wniosek można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną. Okręgowa Izba Lekarsko Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów. Paszporty należy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Uchwała z dn. 19.12.2017 r. Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących