Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie badania SARS-COV-2 u zwierząt