Pismo Z-cy GLW w sprawie wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy