SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

Termin: 25 stycznia 2022 r., godz. 11:00 – 15:00,


Formuła: on-line (nagrywane z możliwością późniejszego odtworzenia)
Grupa docelowa: lekarze weterynarii prowadzący działalność gospodarczą, świadczący
usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (PKWiU 75.00)


Prowadzący szkolenie: Michał Wojtas
doradca podatkowy, doradca sukcesyjny, Kancelaria Podatkowa i Sukcesyjna


Okręgowe Rady Lubuskiej oraz Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

serdecznie zapraszają


lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu prawa podatkowego dla prowadzących zakłady lecznicze w zakresie przedstawienia optymalnych, wariantowych (zależnych od kwot przychodu) modeli prowadzenia zakładu leczniczego przy uwzględnieniu ostatnich zmian prawa podatkowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z pozytywnymi aspektami ( i ograniczeniami) prowadzenia zakładu leczniczego w różnych formach organizacyjnych (spółki cywilne, działalność jednoosobowa, spółka prawa handlowego etc.), co pomoże zadecydować o wyborze modelu optymalnego dla swojej działalności w roku 2022.

Z uwagi na kalendarz prawa podatkowego szkolenie organizowane jest w trybie pilnym, aby umożliwić wybór
właściwego sposobu opodatkowania do 20 lutego 2022 r.

 

Plan szkolenia:
1. Charakterystyka różnych form działalności i związanych z nimi form rozliczeń podatkowych, ze wskazaniem zalet i ograniczeń poszczególnych rodzajów.
2. Zmiany prawa podatkowego oraz w zakresie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne w roku 2022.
3. Rekomendacje optymalnych rozwiązań.
4. Pytania i odpowiedzi uczestników szkolenia.


Szkolenie dla Członków Zachodniopomorskiej oraz Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

jest bezpłatne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz łączy, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu wyłącznie mailowo do Biura właściwej Izby do dnia 24.01.22 do godziny 09:00. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników, zostaną o tym fakcie powiadomione/zostanie przyznany im dostęp on-line.