Uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju  w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się koronawirusa,  

Rada Lubuskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w najbliższym czasie podejmie uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji na odległość przy użyciu poczty elektronicznej.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie dokumentów o wszelkie zmiany  do końca tygodnia, tj. 20.03.2020 r.