Ukonstytuowanie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji

Wynikiem wczorajszych pierwszych obrad Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji nastąpiło ukonstytuowanie Rady LIL-Wet.:

 

Gartulujemy wyborów!