VI posiedzenie online Rady Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Na dzień 16.03.2021 r. planowane jest  VI posiedzenie online Rady LIL-Wet