• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Zmarł dr hab n. wet. Witold Scheuring

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci tych z którymi żył…”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dn. 24.12.2017 r. Śp. doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych Witolda Scheuringa, członka Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wieloletniego przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk weterynaryjnych, autora około stu publikacji weterynaryjnych, dwóch książek i współautora trzeciej, specjalistę z zakresu chorób nutrii europejskiego formatu.

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  złotym i srebrnym krzyżem zasługi, medalem 40-lecia ZHW odznaką MERITUS- Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, Odznaką Centaur Lubuski- Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Statuetką Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla wybitnych osobistości oraz licznymi odznaczeniami resortowymi innych organizacji. Prawego wspaniałego człowieka i kolegę wzorzec przyzwoitości i koleżeńskości, który przez pół wieku szedł z nami wspólną drogą i którego obecność a na pewno zainteresowanie i przyjaźń - nas nobilitowała. Tą wielkość budował z właściwą tylko sobie skromnością, szacunkiem dla kolegów, szacunkiem dla człowieka.

Mając w pamięci jak pięknie przeżyłeś swoje lata, powrócimy do domów zadumani nad życiem, wzruszeni a najwięcej przepełnieni żalem. I choć wzruszenie z czasem minie pozostanie zaduma i żal.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Prezes oraz Członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze