W związku ze zbliżającym się terminem Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubuskiej Izby Lekarko- Weterynaryjnej przedstawiamy listę terminów zebrań wyborczych dla poszczególnych rejonów.

Z dniem 03.01.2017 r. funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii objęła lek. wet. Zofia Batorczak . Rada Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej składają gratulacje .