Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego w porozumieniu z
Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na czterosemestralne

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

w obszarze

CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH

Ukończenie szkolenia pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu

specjalisty w obszarze: Choroby zwierząt nieudomowionych

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: październik 2022 r.

Liczba miejsc: 46

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:


Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
z dopiskiem SPECJALIZACJA

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego dr Anna Didkowska

tel.: 22 59 36 083

informacje, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131, poz. 667, z
poźn. zm.).
W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:
- wniosku (dostępny na stronie https://wmw.sggw.edu.pl/wydzial-medycyny-
weterynaryjnej/specjalizacje-weterynaryjne/czn/ )
- odpisu dyplomu lekarza weterynarii,
- odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa
wykonywania zawodu (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące),
- deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę
organizacyjną, kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne
- dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie

 

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa 30.09.2022 r.
Koszt jednego semestru: 4000 PLN


Kierownik szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia 1 semestru.

Krajowy Kierownik Specjalizacji Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
prof. dr hab. Krzysztof Anusz dr hab. Michał Skibniewski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie

poszukuje lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

oraz osób będących pracownikami innego inspektoratu

do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Więcej szczegółów:

TUTAJ