×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 719

Praca PIW Międzyrzecz - wyznaczenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu poszukuje lekarzy weterynarii i innych osób do wykonywania czynności urzędowych w obszarze powiatu Międzyrzecz w 2018 r. na podstawie wyznaczenia  :

1. rodzaj, zakres i liczba wyznaczeń z danego zakresu i miejsce (obszar) ich wykonywania czynności z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania w powiecie międzyrzeckim w 2018r. na podstawie wyznaczenia przez PLW w Międzyrzeczu

 

 

Rodzaj i zakres  czynności liczbę wyznaczeń  

Liczba wyznaczeń

1.Szczepienia ochronne  lub badania  rozpoznawcze w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami  lub konkursami zwierząt: w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia: w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju: Ubojnia w Bledzewie, Ubojnia w Międzyrzeczu, obwody terenowe w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

5. badanie mięsa zwierząt łownych: zakład rozbioru dziczyzny w Skwierzynie,  SB w Pieskach, obwody terenowe w gminach Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

6.sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia: zakład rozbioru dziczyzny w Skwierzynie.

Do 3.

6. sprawowanie  nadzoru  nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem ślimaków : zakład przetwórstwa ślimaków winniczków w Skwierzynie.

Do 2.

7. pobieranie próbek do badań w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

8. badania laboratoryjne  mięsa na obecność włośni w obwodach rzeźnianych utworzonych przy ubojni w Bledzewie , ZSDW03 przy PIW w Międzyrzeczu oraz w obwodach terenowych  w gminach : Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Do 8.

Wykonywania czynności pomocniczych

1) czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza

weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt,

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych

Do 8.

2. termin realizacji zadań : od 09.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, ubiegających się o wyznaczenie – złożenie osobiście lub listownie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzyrzeczu, ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz do dnia 29.12.2017 r. wymaganych dokumentów, wg. wzorów dołączonych do niniejszego pisma. :

a/ zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

b/ informacja dodatkowa potwierdzająca prawo wykonywania zawodu, opłacania składek ZUS, posiadania wymaganej wiedzy  i doświadczenia, wykorzystywania samochodu prywatnego, prowadzenia zakładu leczniczego.

c/ oświadczenie zleceniobiorcy

d/ oświadczenie ad kosztów używania samochodu.

4. termin zapoznania się ze zgłoszeniami: od 03-05.01.2018 r.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje, że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i wybrane do wyznaczenia.

 

Do pobrania : WNIOSEK O WYZNACZENIE wraz z oświadczeniem

Ostatnio zmieniany piątek, 22 grudzień 2017 10:13