• Lilwet2
 • Lilwet3
 • Lilwet

Praca PIW Świebodzin - inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

Wymiar etatu pracy: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Miejsce wykonywania pracy:

Świebodzin, teren powiatu świebodzińskiego.

 

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Zachodnia 58

66-200 Świebodzin

 

WARUNKI PRACY

 • Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu Świebodzin,
 • Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
 • Narzędzia i materiały do pracy: komputer, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
 • Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika,
 • Miejsce pracy zlokalizowane na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Szkolenia,
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, podmiotów wytwarzających pasze i podmiotów wprowadzających pasze do obrotu w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, dodatków paszowych i materiałów paszowych,
 • Kontrolowanie i pobieranie próbek urzędowych pasz, zgodnie z Planem Urzędowej Kontroli Pasz
 • Kontrolowanie podmiotów stosujących pasze lecznicze,
 • Kontrolowanie podmiotów w zakresie pozyskiwania i wprowadzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym w zakresie transportu, magazynowania, przetwarzania i wykorzystywania (fermy zwierząt futerkowych),
 • Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych w paszach, materiałach paszowych i w wodzie oraz monitoringu skażeń promieniotwórczych;
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów i wykazów Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładów i podmiotów sektora paszowego i utylizacyjnego oraz rejestru podmiotów stosujących pasze lecznicze;
 • Obsługa systemów informatycznych: RASFF, CELAB, VETLINK, System RPPUiŻ, CBD IRZGO i PA2A;

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe, lekarz weterynarii, zootechnik lub pokrewne,
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.04.2018r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Zachodnia 58

66-200 Świebodzin.

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe: tel: 68-38-225-54 lub 68-38-238-75.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór-Pasze”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Per fortuna sono riuscito a trovare un metodo che mi ha rimesso in gioco Tutti gli Generic Propecia FarmaciaNo1 - Comprare Online uomini possono imparare a far durare molto di più la loro erezione e avere un Comprare Kamagra On Line maggiore controllo fisico esercitando i muscoli pubo-coccigei. Ma soprattutto, dirgli Venta Finpecia che cosa ti piace e che cosa si aspetta in cambio. Non è così infrequente che le viagra generico dove comprare donne provino dolore durante il sesso. La pausa maschile tra un orgasmo e l'erezione successiva.

Esisterà un uomo che si sentirà attratto dal mio corpo? Un peso eccessivo può provocare un restringimento delle viagra basso prezzo arterie e difficoltà di flusso sanguigno, soprattutto verso gli organi sessuali. Nel momento in cui si accetta di farlo, propecia generico on line bisogna avere ben presente la cosa. In effetti bisogna subito distinguere eccitazione da desiderio. La respirazione sarà kamagra jelly acquisto senza ricetta spesso bloccata per forzare l'eccitazione. A differenza dell'herpes genitale, questo tipo particolare di verruche può acquistare kamagra on line essere curato in maniera definitiva ma richiede attenzioni maggiori. violenza) e/o che coinvolga una persona incapace o a sua insaputa.

Can Can è un prodotto che può consentire di incrementare la libido femminile agendo localmente per conseguire una più intensa sensibilità vaginale e kamagra farmacia precio clitoridea. Succede anche di conoscere un uomo carino e gentile, appuntamento galante, tutto sembra perfetto ma arrivati alla conclusione della serata, quello http://pillolegroup.it/levitra.html che appare come l’incontro della vita, si rivela un totale disastro perché lui si rivela una frana a letto! se non ci poniamo in maniera giudicante, ma serena acquistare cialis generico in farmacia e disponibile al dialogo rispetto alla sessualità, i nostri bambini cresceranno consapevoli di poter venire da noi a chiedere consiglio o a sciogliere dubbi kamagra vendita on line relativi al proprio corpo e alla propria sessualità. Tutti sanno che fare sesso è un antistress naturale, grazie alle endorfine rilasciate dal cervello durante il rapporto.

Il disturbo dell'erezione fenomenologicamente si evidenza come una persistente o ricorrente impossibilità di raggiungere, o di levitra generico 20 mg mantenere, un'erezione adeguata fino al completamento dell'attività sessuale. Come abbiamo visto, la sessualità non è solo sesso e farmacie online priligy desiderio, implica anche seduzione, carezze, complicità e intimità. Inoltre, durante le mestruazioni è opportuno utilizzare comprare cialis con postepay detergenti acidi, con ph pari a 4.0, cambiando spesso l'assorbente. Questa particolare fenomeno, è colloquialmente noto come erezione viagra prezzo “legno mattina”, anche se per le erezioni che avvengono in qualsiasi altro momento della giornata, devono ancora essere trovati termini così stravaganti.

visage, cou, épaule…) que continue à vibrer le Moi et où les sensations demeurent intactes. Le premier fut commercialisé sous le nom de Muse en 3 dosages (250, 500 et cialis pour homme 1000 microg). En troisième année, les étudiants choisissent entre deux voies: Enfin, c'est prouvé, fumer a une incidence sur la quantité, la qualité et la vitalité des kamagra paypal spermatozoïdes. Cette neutralité provient du modèle de référence adopté par le manuel psychiatrique pour jauger le degré de perturbation présenté par certains levitra generique montreal individus. On a pu ainsi estimer que 86% des hommes et 64% des femmes de 50 ? 69 ans cette tranche d'?ge ont eu au moins un rapport sexuel au cours du dernier mois et que 23% cialis vente libre et 11% en ont eu au moins dix. Dans ce cas, un supplément de testostérone peut être recommandé afin d’augmenter l'intérêt pour les activités sexuelles ainsi que les érections.

I have found more success with shorter, spaced out review sessions then i have with a lengthy cram right before exam day. The priority at this late stage online essay writing services is that you enter the examination hall well-rested, well-fed and with an appropriate level of stress. Veritas vos liberabit / the truth will set you free bibliography help type: Minimum 550; 600 for top universities paper based (see computer equivalencies) other english tests, like the “cambridge proficiency”, are not accepted.