• Lilwet2
  • Lilwet3
  • Lilwet

Z żałobnej karty

 


 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dn. 25.10.2018 r. zmarł lek. wet.  Edward Makosz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00

  na Cmentarzu Komunalnym w Lubsku przy ul. Jodłowej 


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy , że w dniu 12.06.2018 r. zmarł

 lek. wet. Zbigniew Napierała

Msza żałobna w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 14.06.2018 r.

            o godzinie 13.00 w kościele pw. Trójcy  Świętej w Przytocznej.

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia o godzinie 14.00


 

Dr hab. Witold Scheuring odznaczony medalem im. Kurta Obitza

 
Całokształt pracy zawodowej oraz społecznej dr Witolda Scheuringa został uhonorowany prestiżowym medalem im. Kurta Obitza przyznanym przez Kapitułę medalu powołaną przez Radę Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Medal ustanowiony dla upamiętnienia wybitnego lekarza weterynarii, naukowca w dziedzinie parazytologii, działacza mazurskiego, pisarza i dziennikarza został przyznany dla dr Scheuringa w roku 2017. Wręczenie odznaczenia na ręce syna dr Scheuringa w imieniu Prezesa MILW zostało dokonane przez Prezesa LILW w trakcie spotkania poświęconego pamięci dr Szeuringa, które odbyło się w Zbąszynku, w dniu 11.01.2018r. 

 


„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci tych z którymi żył…”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dnia 24.12.2017 r. Śp. doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych Witolda Scheuringa, członka Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wieloletniego przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, autora około stu publikacji weterynaryjnych, dwóch książek i współautora trzeciej, specjalistę z zakresu chorób nutrii europejskiego formatu.

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem 40-lecia ZHW odznaką MERITUS- Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, Odznaką Centaur Lubuski- Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Statuetką Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla wybitnych osobistości oraz licznymi odznaczeniami resortowymi innych organizacji. Prawego wspaniałego człowieka i kolegę, wzorzec przyzwoitości i koleżeńskości, który przez pół wieku szedł z nami wspólną drogą i którego obecność, a na pewno zainteresowanie i przyjaźń - nas nobilitowała. Tą wielkość budował z właściwą tylko sobie skromnością, szacunkiem dla kolegów, szacunkiem dla człowieka.

Mając w pamięci jak pięknie przeżyłeś swoje lata, powrócimy do domów zadumani nad życiem, wzruszeni a najwięcej przepełnieni żalem. I choć wzruszenie z czasem minie pozostanie zaduma i żal.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Prezes oraz Członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze


Odszedł od nas Kolega lek. wet. Eugeniusz Rydlichowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2017 r. zmarł nasz Kolega lek. wet. Eugeniusz Rydlichowski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we środę 28 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w kościele w Siedlisku

 


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że zmarł lek. wet. Zbigniew Kwapisz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 lipca 2016r. o godz. 11.10

  na Cmentarzu Komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

- ostatnie pożegnanie


  Ostatnie pożegnanie – lek. wet. Ryszard Sęp

  Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Ryszarda Sępa.

 

  Doktor Ryszard Sęp urodził się w dniu 7 sierpnia 1953r. w Jeleniej Górze. W swoim rodzinnym mieście uczęszczał do technikum weterynaryjnego. Kontynuując naukę, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, podjął studia na wydziale weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1979r., a następnie rozpoczął staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Zielonej Górze Oddział Terenowy Nowa Sól. W trakcie stażu wykazał się: dużym zasobem wiedzy, zaangażowaniem w pracy oraz sumiennym wykonywaniem powierzonych obowiązków. Wobec powyższego Kierownik Oddziału postanowił skrócić czas Jego stażu do 6 m-cy.

 

  Po odbyciu stażu, lek. wet. Ryszard Sęp objął posadę ordynatora w PZLZ Szprotawa. Funkcję te pełnił do 1990 roku kiedy to doszło do prywatyzacji państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt. Wówczas podjął pracę na własny rachunek jako właściciel i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego w Szprotawie.

 

  Mimo zaangażowania w sprawy zawodowe lek. wet. Ryszard Sęp znajdował również czas na wędkarstwo – był członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

  Cześć Jego pamięci!

  Rodzinie, Śp. Pana Doktora Ryszarda Sępa składam wyrazy

  szczerego współczucia.

 


 

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2016 roku zmarł lek. wet. Ryszard Sęp. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 30 marca 2016 roku o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie.


  

  Zmarł lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański

  Lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański urodził się w dniu 18 października 1933 r. w Sanoku. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w dn. 25 marca 1959 r. kończąc tym samym naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. Pracę rozpoczął po rocznym stażu w Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Zielonej Górze. W 1960 r. został kierownikiem lecznicy w Zaborze. Po dwóch latach przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego gdzie rozpoczął pracę w Gorzowskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet”. Z firmą „Biowet” związany był przez 36 lat. W 1999 r. został kierownikiem hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych ZOOWET-BIS s.c. a następnie Calier Polska Sp. z o. o. Stanowisko to piastował do 30.11.2008 r.

 

  Lek. wet. Romuald Szymański został odznaczony m. in. srebrnym Krzyżem Zasług za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej, medalem Zasłużony dla Rolnictwa oraz za zasługi dla województwa gorzowskiego.

 

  Jego pasją była turystyka i przewodnictwo turystyczne. W 1985 r. został wybrany wiceprezesem PTTK w oddziale gorzowskim, a w latach 1975-1982 był prezesem Koła przewodników PTTK w Gorzowie Wielkopolskim. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrną Odznaką PTTK.

 

  Zmarł 19.07.2015 r.

 


 

Ostatnie Pożegnanie

lek. wet. Kazimierz Jackiewicz

 

    Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza - jednego z nestorów naszego zawodu na Ziemi Lubuskiej.

Śp. Kazimierz Jackiewicz urodził się  4 lutego 1935r. w Kobylnicach woj. kieleckie. Rodzice byli rolnikami, prowadzili małe gospodarstwo rolne. W 1941r. poszedł do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, gdzie ukończył klasy I-V. Dalszą edukację pobierał w Skalbmierzu, gdzie uczęszczał do klas VI-VII.  W latach 1948-1952 uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym  w Działoszycach. W 1952r. został przyjęty na Wydział Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 25 marca 1958r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii.

Całe życie zawodowe Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza związane było z województwem zielonogórskim, z ziemią lubuską.

 1 kwietnia 1958 roku został przyjęty na staż do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Zielonej Górze. Po rocznym stażu wstępnym został zatrudniony w Wojewódzkim Zakładzie Inseminacji na stanowisku starszego lekarza weterynarii. W latach 1959-1970 dodatkowo współpracował z Wojewódzkim Zakładem Weterynarii w Zielonej Górze w zakresie zwalczania niepłodności u bydła w obiektach hodowlanych.

W 1970r. został powołany na stanowisko kierownika Ośrodka Zwalczania Gruźlicy i Brucelozy.

W 1975r. Wojewoda Zielonogórski powołał go na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii          w Zielonej Górze.

W 1990r. nastąpiła reorganizacja administracji weterynaryjnej.

W 1991r.  objął stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego WZWet. w Zielonej Górze a następnie został Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze, na tym stanowisku pracował do października 1999r., tj. do chwili przejścia na emeryturę.

W okresie 42 lat pracy zawodowej, działał także społecznie między innymi  w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii a następnie w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dowodem uznania Jego działalności zawodowej i społecznej były przyznane Mu medale i odznaczenia:

1. Medal 50-lecia Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.

2. Medal upamiętniający setną rocznicę organizacji społeczno-zawodowych polskiej weterynarii 1886-1986.

3. Brązowy Krzyż Zasługi 1969r.

4. Złoty Krzyż Zasługi 1976r.

5. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984r.

6. Odznaka Honorowa - Zasłużony dla rolnictwa 1997r.

7. Odznaka „Centaur Lubuski” Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 15.03.2008r.

8. Medal Lubuskiej Izby za długoletnią (ponad 50 letnią) pracę zawodową (13.12.2014r.)

Żegnając dziś Śp. doktora Kazimierza Jackiewicza, żegnamy  naszego starszego Kolegę, który dla wielu z nas był przyjacielem, kolegą i nauczycielem i takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

( Spoczywaj w pokoju Panie Doktorze Kazimierzu.)

 

Cześć Jego Pamięci!  

 

Żonie Śp. Kazimierza Jackiewicza, córkom i wszystkim najbliższym, w imieniu Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i swoim własnym składam serdeczne wyrazy szczerego współczucia.

 


Zmarł lek.wet. Wiktor Chromy

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2014 roku zmarł lek. wet. Wiktor Chromy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie.

 


Ostatnie pożegnanie

    W dniu 19 kwietnia 2013 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Gubinie naszego kolegę śp. lek. wet. Władysława Momota.

 - wspomnienie


 

Zmarł lek.wet. Władysław Momot

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku zmarł lek. wet. Władysław Momot. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19 kwietnia 2013 roku o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

  


Zmarł lek.wet. Czesław Schab

    W dniu 16 czerwca 2012 zmarł lek. wet. Cz. Schab. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 20 czerwca 2012 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze.

- ostatnie pożegnanie


Zmarł lek.wet. Jan Masłek

    Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14.01.11 zmarł lek. wet. Jan Masłek.
Pogrzeb odbędzie się 21.01.11r. o godz.  12.30 w Zielonej Górze.

Ostatnie pożegnanie

    W dniu 22 października 2010 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Słońsku naszego kolegę śp. lek. wet. Leszka Gruntkowskiego.
Oto słowa pożegnania wygłoszone na pogrzebie przez kolegów i współpracowników:

- lek. wet. Zbigniewa Marksa - Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

- dr n. wet. Elżbietę Sobczak - Prezesa Okręgowej Rady Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej,

- lek. wet. Andrzeja Gembkę - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie

- lek. wet. Jerzego Młynarczyka

Per fortuna sono riuscito a trovare un metodo che mi ha rimesso in gioco Tutti gli Generic Propecia FarmaciaNo1 - Comprare Online uomini possono imparare a far durare molto di più la loro erezione e avere un Comprare Kamagra On Line maggiore controllo fisico esercitando i muscoli pubo-coccigei. Ma soprattutto, dirgli Venta Finpecia che cosa ti piace e che cosa si aspetta in cambio. Non è così infrequente che le viagra generico dove comprare donne provino dolore durante il sesso. La pausa maschile tra un orgasmo e l'erezione successiva.

Esisterà un uomo che si sentirà attratto dal mio corpo? Un peso eccessivo può provocare un restringimento delle viagra basso prezzo arterie e difficoltà di flusso sanguigno, soprattutto verso gli organi sessuali. Nel momento in cui si accetta di farlo, propecia generico on line bisogna avere ben presente la cosa. In effetti bisogna subito distinguere eccitazione da desiderio. La respirazione sarà kamagra jelly acquisto senza ricetta spesso bloccata per forzare l'eccitazione. A differenza dell'herpes genitale, questo tipo particolare di verruche può acquistare kamagra on line essere curato in maniera definitiva ma richiede attenzioni maggiori. violenza) e/o che coinvolga una persona incapace o a sua insaputa.

Can Can è un prodotto che può consentire di incrementare la libido femminile agendo localmente per conseguire una più intensa sensibilità vaginale e kamagra farmacia precio clitoridea. Succede anche di conoscere un uomo carino e gentile, appuntamento galante, tutto sembra perfetto ma arrivati alla conclusione della serata, quello http://pillolegroup.it/levitra.html che appare come l’incontro della vita, si rivela un totale disastro perché lui si rivela una frana a letto! se non ci poniamo in maniera giudicante, ma serena acquistare cialis generico in farmacia e disponibile al dialogo rispetto alla sessualità, i nostri bambini cresceranno consapevoli di poter venire da noi a chiedere consiglio o a sciogliere dubbi kamagra vendita on line relativi al proprio corpo e alla propria sessualità. Tutti sanno che fare sesso è un antistress naturale, grazie alle endorfine rilasciate dal cervello durante il rapporto.

Il disturbo dell'erezione fenomenologicamente si evidenza come una persistente o ricorrente impossibilità di raggiungere, o di levitra generico 20 mg mantenere, un'erezione adeguata fino al completamento dell'attività sessuale. Come abbiamo visto, la sessualità non è solo sesso e farmacie online priligy desiderio, implica anche seduzione, carezze, complicità e intimità. Inoltre, durante le mestruazioni è opportuno utilizzare comprare cialis con postepay detergenti acidi, con ph pari a 4.0, cambiando spesso l'assorbente. Questa particolare fenomeno, è colloquialmente noto come erezione viagra prezzo “legno mattina”, anche se per le erezioni che avvengono in qualsiasi altro momento della giornata, devono ancora essere trovati termini così stravaganti.

visage, cou, épaule…) que continue à vibrer le Moi et où les sensations demeurent intactes. Le premier fut commercialisé sous le nom de Muse en 3 dosages (250, 500 et cialis pour homme 1000 microg). En troisième année, les étudiants choisissent entre deux voies: Enfin, c'est prouvé, fumer a une incidence sur la quantité, la qualité et la vitalité des kamagra paypal spermatozoïdes. Cette neutralité provient du modèle de référence adopté par le manuel psychiatrique pour jauger le degré de perturbation présenté par certains levitra generique montreal individus. On a pu ainsi estimer que 86% des hommes et 64% des femmes de 50 ? 69 ans cette tranche d'?ge ont eu au moins un rapport sexuel au cours du dernier mois et que 23% cialis vente libre et 11% en ont eu au moins dix. Dans ce cas, un supplément de testostérone peut être recommandé afin d’augmenter l'intérêt pour les activités sexuelles ainsi que les érections.

I have found more success with shorter, spaced out review sessions then i have with a lengthy cram right before exam day. The priority at this late stage online essay writing services is that you enter the examination hall well-rested, well-fed and with an appropriate level of stress. Veritas vos liberabit / the truth will set you free bibliography help type: Minimum 550; 600 for top universities paper based (see computer equivalencies) other english tests, like the “cambridge proficiency”, are not accepted.