Godziny pracy biura Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej