III Konferencja Naukowa „ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – SZANSE i ZAGROŻENIA” 26.10.2019

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna


zapraszają na

III Konferencję Naukową
„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – SZANSE i ZAGROŻENIA”

26 października 2019

 

Program:

1000 0twarcie konferencji
Sesja I przewodniczący: dr n. wet. Robert Karczmarczyk
1010‑1050 dr n. wet. W. Hildebrand
Postrzeganie zadań samorządu przez różne grupy zawodowe lekarzy weterynarii
1050‑1130 dr n. wet. J. Borowiec
Dylematy etyczne lekarza weterynarii prywatnej praktyki
  Przerwa
1150‑1230 lek. wet. B. Czerski
Dylematy etyczne lekarza weterynarii pracownika Inspekcji Weterynaryjnej
1230‑1310 prof. dr hab. K. Wąsowicz
Lekarz weterynarii wobec prowadzenia badań naukowych z udziałem zwierząt
  Obiad
Sesja II przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
1400‑1440 dr hab. E. Banaszak
Zmiany pokoleniowe a zawody zaufania publicznego
1440‑1520 dr prawa A. Zalesińska
radca prawny

Wysokość i skuteczność kar w samorządzie zawodowym
1520‑1600 dr n. wet. R. Karczmarczyk
Współczesne zagrożenia dla etyki zawodowej
Dyskusja i zakończenie

 

 

Miejsce Konferencji:
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

Patronat: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Opłata konferencyjna:
150 PLN/osobę (udział w wykładach, drukowane materiały konferencyjne, napoje, obiad); dla studentów 20 PLN (wymagane zgłoszenie)
Wpłaty należy kierować na konto:  PKO BP SA  62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
koniecznie z dopiskiem: ETYKA WET 2019

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz dostępny na stronie www.wet.upwr.edu.pl w zakładce „nauka – konferencje i wykłady naukowe”) oraz dilwet.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2019 r.

Informacji udzielają: mgr Violetta Pirga tel. 71 3205 336 (kom. 607 275 024), dr Robert Karczmarczyk tel. 501 631 788

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr n. wet. Robert Karczmarczyk

 

 

do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA