Oferta pracy - Urzędowy Lekarz Weterynarii - Holandia

 Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

wpłynęła oferta pracy holenderskiej sieci EURES

skierowana do 

Urzędowych lekarzy weterynarzy – praca w Holenderskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA).

 

Sieć EURES jest to międzynarodowe pośrednictwo pracy wspierające mobilność pracowników na europejskim rynku pracy https://eures.praca.gov.pl/

Na etapie wstępnym oferta obejmuje 16-mięsieczny pogram treningowy, przygotowujący do podjęcia zatrudnienia w  Holenderskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA), w tym intensywny kurs języka niderlandzkiego. Podczas programu treningowego uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

 

Szczegóły ofert w dokumencie do pobrania:

KLIK