Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o naborze urzędowych lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie

poszukuje lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

oraz osób będących pracownikami innego inspektoratu

do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Więcej szczegółów:

TUTAJ