Oświadczenie w sprawie powołania komitetu protestacyjnego oraz opinie i stanowiska dotyczące projektu rozporządzania MRiRW

KILW – opinia

OZZPIW – opinia

SK NSZZ Solidarność – stanowisko

Medicus Veterinarius – stanowisko

SULW – stanowisko