Przypomnienie o terminie sprawozdania do BDO

Przypominamy, że 31 października 2020 r. upływa  termin składania

 

rocznego sprawozdania

o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

za 2019 r

 

(w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) 

Więcje informacji na stronie:

www.bdo.mos.gov.pl