Ubezpieczenie OC i NNW

Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna kontynuuje program ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Od 16 listopada 2020 r. wszyscy członkowie Lubuskie Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.

Więcej informacji w zakładce DLA LEKARZA WET