Uwaga - wścieklizna !

Przedstawiamy pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego

dotyczące zachowania ostrożność przy przyjmowaniu w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów

mających kontakt ze środowiskiem poza pomieszczeniami mieszkalnymi właścicieli i nieszczepionych przeciwko wściekliźnie,

szczególnie na obszarze województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłączamy się do apelu do naszych koleżanek i kolegów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt

 o promowanie szczepień zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie.