Zjazd Sprawozdawczy

Za nami ważne wydarzenie z życia naszego Samorządu: VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, który odbył się 01.04.2017 r. w Sulęcinie przy 83% frekwencji. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności organów VI kadencji oraz wyłonił nowy skład organów LIL-Wet i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Wyniki wyborów zamieszczono poniżej.

Delegatom dziękuję serdecznie za przybycie i aktywny udział w obradach, przewodniczącemu prezydium lek. wet. Pawłowi Żygadło za bardzo sprawne prowadzenie obrad, a organizatorowi lek. wet. Andrzejowi Gembka za staranne przygotowanie przedsięwzięcia. Ustępującej Pani Prezes dr n. wet. Elżbiecie Sobczak dziękuję za dotychczasową bardzo owocną pracę oraz proszę o umożliwienie korzystania z jej bogatych doświadczeń. Gratuluję wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom, życząc jednocześnie powodzenia w pracy na rzecz naszej Izby.


Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

lek. wet. Dorota Suchecka

 

WYNIKI WYBORÓW :1. Prezes LIL-Wet:
lek. wet. Dorota Suchecka


2. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LIL-Wet:
dr n. wet. Julita Wiśniewska


3. Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zarodowej:
lek. wet. Sara Kazimierczyk
lek. wet. Ewa Bekisz


4. Członkowie Rady LIL-Wet:
dr n. wet. Elżbieta Sobczak
lek. wet. Paweł Żygadło
lek. wet. Ewelina Kossakowska
lek. wet. Czesław Kochajkiewicz
lek. wet. Bartosz Abramyk
lek. wet. Monika Świca – Zielonka
lek. wet. Ewelina Lis
lek. wet. Kamila Plichta
lek. wet. Krzysztof Cieślak
lek. wet. Dawid Mrzygłód
(ukonstytuowanie na najbliższym posiedzeniu Rady planowanym w dniu 11.04.2017)


5. Komisja Rewizyjna:
lek. wet. A. Gembka
lek. wet. Natalia Galas – Janczewska
lek. wet. Mateusz Muszyński
(ukonstytuowanie na najbliższym posiedzeniu)
6. Sąd Lekarsko – Weterynaryjny:
Przewodniczący: lek. wet. Karolina Figiel
Z-ca przewodniczącego: lek. wet. Monika Wiszniewska
lek. wet. Maciej Szubiak
lek. wet. Magdalena Gądek - Bratkowska
lek. wet. Zbigniew Marks
lek. wet. Bartłomiej Kurosz
7. Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii:
lek. wet. Czesław Kochajkiewicz
dr n. wet Eleżbieta Sobczak
lek. wet. Paweł Żygadło
lek. wet. Monika Świca – Zielonka
lek. wet. Karolina Figiel
lek. wet. Dorota Suchecka