Zmiany dotyczące wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Informujemy, że Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła Uchwałę nr 69/2021/VII z dnia 21.01.2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12.12.2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii.

Do pobrania:

- uchwała nr 69/2021/VII z dnia 21.01.2021 r. 

 - tekst jednolity uchwały nr 115/2008/IV  z dnia 12.12.2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii (zmiany wprowadzone  uchwałą  nr 69/2021/VII zaznaczono na żółto).