Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna


zapraszają na

III Konferencję Naukową
„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – SZANSE i ZAGROŻENIA”

26 października 2019

Informujemy, że XIII posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej planowane jest na dzień 24.09.2019 r.

Informujemy, że w dniach 12-13.09.2019 r.

Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

będzie nieczynne

Z przykrością informujemy, że w dn. 29 sierpnia 2019 r. zmarł lek. wet. Tadeusz Mohylak.

 

Serdecznie zapraszamy na Jesienną sesję naukową LIL-Wet.

"Bo kot to trudny pacjent jest"

termin:  5.10.2019 r.

miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Leśnik" w Łagowie Lubuskim