Przedstawiamy pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego

dotyczące zachowania ostrożność przy przyjmowaniu w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów

mających kontakt ze środowiskiem poza pomieszczeniami mieszkalnymi właścicieli i nieszczepionych przeciwko wściekliźnie,

szczególnie na obszarze województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

Termin: 25 stycznia 2022 r., godz. 11:00 – 15:00,


Formuła: on-line (nagrywane z możliwością późniejszego odtworzenia)
Grupa docelowa: lekarze weterynarii prowadzący działalność gospodarczą, świadczący
usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (PKWiU 75.00)


Prowadzący szkolenie: Michał Wojtas
doradca podatkowy, doradca sukcesyjny, Kancelaria Podatkowa i Sukcesyjna


Okręgowe Rady Lubuskiej oraz Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

serdecznie zapraszają


lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu prawa podatkowego dla prowadzących zakłady lecznicze w zakresie przedstawienia optymalnych, wariantowych (zależnych od kwot przychodu) modeli prowadzenia zakładu leczniczego przy uwzględnieniu ostatnich zmian prawa podatkowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z pozytywnymi aspektami ( i ograniczeniami) prowadzenia zakładu leczniczego w różnych formach organizacyjnych (spółki cywilne, działalność jednoosobowa, spółka prawa handlowego etc.), co pomoże zadecydować o wyborze modelu optymalnego dla swojej działalności w roku 2022.

Z uwagi na kalendarz prawa podatkowego szkolenie organizowane jest w trybie pilnym, aby umożliwić wybór
właściwego sposobu opodatkowania do 20 lutego 2022 r.

 

Z aktualności Vetpol:

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego w roku 2022

osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w tej formie,

do dnia 20 stycznia br. powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.


Więcej informacji w piśmie poniżej.

14.01.2022 r. głosami delegatów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
nowym Prezesem Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej został
 
lek. wet. Marek Mastalerek
 
 
Z kolei Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
został ponownie Rafał Michałowski.
 
Drugiego dnia obrad wybrano następujących 16 członków Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej:
Ewelina Kossakowska,
Wojciech Hildebrand,
Paweł Meyer,
Krzysztof Anusz,
Paweł Mateńko,
Stanisław Winiarczyk,
Mirosław Kalicki,
Agnieszka Świątalska,
Tadeusz Perskiewicz,
Mirosław Kacprzyk,
Jan Dorobek,
Maciej Gogulski,
Tomasz Janowski,
Jerzy Chodkowski,
Wiesław Łada
Jacek Sośnicki.