Szanowni Państwo,


w dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dn. 30 listopada zmarła lek. wet. Jolanta Paduszyńska

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w powiecie wschowskim, w województwie lubuskim.

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Komitetu Organizacyjnego przekazujemy informację o spotkaniu Urzędowych Lekarzy Weterynarii, w sprawie projektu zmian w ustawie o nadzorze weterynaryjnym, które odbędzie się w Łodzi  w dn. 24.11.2019 r. o godz. 12.00 w Bionanopark Łódź ul. Dubois 114/116.

 

Szanowni Państwo

prezentujemy materiały dotyczące programu, z zaznaczeniem możliwości podwyższania we własnym zakresie przez każdego członka, sumy ubezpieczenia.