Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna kontynuuje program ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Od 16 listopada 2020 r. wszyscy członkowie Lubuskie Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.

Więcej informacji w zakładce DLA LEKARZA WET

Przypominamy!

Lekarzom, którzy poszerzali swoją wiedzę przypominamy o możliwości uzyskania Dyplomu ustawicznego kształcenia.

 

W związku ze stanem pandemii  COVID-19,

biuro Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

od dnia 09.11.2020 r. do odwołania

przechodzi na pracę zdalną.

 

Wszelkie sprawy załatwiane będą w formie elektronicznej oraz pod numerem telefonu  697 901 286.

Wysyłka poczty w tym druków paszportów będzie odbywała się w piątki, po wcześniejszym  zamówieniu telefonicznym lub mailowym.

W dniu 04.11.2020 r. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych.

W którym zapisano m.in:

"...Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być zgłaszane organom Inspekcji Weterynaryjnej..."

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem:

KLIK