Informujemy, że Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła Uchwałę nr 69/2021/VII z dnia 21.01.2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12.12.2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na czterosemestralne szkolenie specjalizacyjne w obszarze

CHOROBY DROBIU

Ukończenie szkolenia daje możliwość przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze Choroby drobiu.

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: I kwartał 2021 r.

Termin składania dokumentów: 28.02 2021 roku

Mając na uwadze trwający stan epidemii COVID-19, który nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów Samorządu, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz zwrócił się w piśmie z dnia 10 listopada 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z prośbą o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, w której znajdą się zapisy umożliwiające przedłużenie kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.