Dla lekarzy

1. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU - wpis do rejestru członków LILWet

2. WPIS DO REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - przeniesienie z innej izby lek - wet

3. WYKREŚLENIE Z REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - przeniesienie do innej izby lek- wet

4. WPIS DO REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - dla obcokrajowców