Skarbnik informuje

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Okręgowej Rady.

(§ 17 Regulaminu działania Okręgowej Rady Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Zielonej Górze z dnia 10.03.2005 r.)

 

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

dr n. wet. Elżbieta Sobczak

 

Skarbnik informuje

 

- uchwała nr 38/V/6/13 z dnia 04.12.2013 r. w sprawie poboru opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów w siedzibie Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej (zał nr. 1, 2)

- uchwała nr 29/IV/11/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie ustalenia zasad widnykacji zaległych składek członkowskich (zał nr. 1, 2, 3)

- uchwała nr 28/IV/10/13 z dnia 24.10.2013 r w sprawie ustalenia w okresie 2014-2017 wysokości składki członkowskiej od emerytów i rencistów lekarzy weterynarii nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania

- uchwała nr 7 z dnia 20 lutego 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej