ZMIANA W REGULAMINIE ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT (ZLDZ)