Prawo

Organizacja ZLDZ

 

Dokumentacja w zakładzie

 

Leki

Dotyczy

Nazwa aktu prawnego

Ogólne

 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C299/7 "Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej"

Recepty wet

 

 

 

Recepty wet  zm

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

Kaskada

 

(brak odpowiedniego leku wet)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

Karencja na leki

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 37/2010 z dnia 22  grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Zmiany do rozporządzenia 37/2010 można znaleźć w następujących dziennikach urzędowych:

2010.02.09 Dz.U.UE.L.2010.293.72

2010.10.24 Dz.U.UE.L.2010.223.37

                    
Dz.U.UE.L.2010.223.39

2010.10.25 Dz.U.UE.L.2010.224.1

2010.12.12 Dz.U.UE.L.2010.269.5

2011.04.17 Dz.U.UE.L.2011.100.26

2011.07.14 Dz.U.UE.L.2011.100.28

2012.02.12 Dz.U.UE.L.2012.36.25

2012.02.17 Dz.U.UE.L.2012.40.2

                    
Dz.U.UE.L.2012.40.4

2012.03.10 Dz.U.UE.L.2012.71.40

2012.04.02 Dz.U.UE.L.2012.30.1

      
Dz.U.UE.L.2012.30.4                      
Dz.U.UE.L.2012.30.6

2012.04.09 Dz.U.UE.L.2010.266.1

2012.05.08 Dz.U.UE.L.2012.71.37

2012.05.14 Dz.U.UE.L.2012.75.7

                    
Dz.U.UE.L.2012.75.10

2012.05.27 Dz.U.UE.L.2012.134.10

2012.08.01 Dz.U.UE.L.2012.143.2

2012.12.16 Dz.U.UE.L.2012.340.35

2013.02.06 Dz.U.UE.L.2012.336.14

2013.02.13 Dz.U.UE.L.2012.338.20

 

Psychotropy

 

Utylizacja

 

Inne