Paszporty

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

 

- posiadać prawo wykonywania zawodu,

- prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt

- mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie

- posiadać czytnik mikroczipów

- zna przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

 

Więcej informacji zawarte jest w 

karcie informacyjnej (format doc) 

karcie informacyjnej (format pdf) 

 

 

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących