Nagrody i odznaczenia

Medal Honorowy Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

( w związku z realizacją wniosku zjazdowego)

Jubileusz 50-lecia w zawodzie lekarza weterynarii

- przyznawany jest w ramach uhonorowania ponad 50 letniego stażu pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Wyróżnienie to zostało w 2014 r. przyznane dla:

 1. lek. wet. Krystyna Masłek
 2. lek. wet. Aleksander Galantowicz
 3. lek. wet. Kazimierz Jackiewicz
 4. dr hab. Witold Scheuring
 5. lek. wet. Zbigniew Kusik
 6. lek. wet. Mieczysław Kozanecki
 7. lek. wet. Roman Gąsiorowski
 8. lek. wet. Stanisław Fedczyszyn
 9. lek. wet. Stefan Skwarek
 10. lek. wet. Irena Szymczak
 11. lek. wet. Zbigniew Napierała
 12. lek. wet. Jerzy Młynarczyk
 13. lek. wet. Jan Mita
 14. lek. wet. Wiesław Stricker
 15. lek. wet. Romuald Szymański
 16. lek. wet. Stanisław Mastalerz
 17. lek. wet. Ryszard Kozaczewski

Po raz pierwszy Medal Honorowy Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej został wręczony podczas  spotkania
wigilijnego Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w dn. 13.12.2014 r. w Sulechowie. Medal z rąk Wiceprezesów Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek. wet. Pawła Żygadło oraz lek. wet. Pawła Stolarka odebrali:

- lek. wet. Aleksander Galantowicz
- lek. wet. Mieczysław Kozanecki
- lek. wet. Stanisław Mastalerz   
- dr hab. Witold Scheuring
- lek. wet. Stefan Skwarek
- lek. wet. Wiesław Stricker

Kolejna okazja do uroczystego wręczenia odznaczeń przypadła w dn. 23.01.2015 r. trakcie corocznego spotkania zorganizowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim Józefa Jagódka dla emerytowanych lekarzy weterynarii.

Medal z rąk Pani Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej dr n. wet. Elżbiety Sobczak oraz Wiceprezesa Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej lek. wet. Pawła Stolarka odebrali:

- lek. wet. Irena Szymczak
- lek. wet. Jerzy Młynarczyk
- lek. wet. Jan Mita
- lek. wet. Romuald Szymański


Meritus - Zasłużony dla Samorządu Lekarsko - Weterynaryjnego

Odznaka Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

MERITUS – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

 

Wyróżnienie to otrzymali:

w 2001 r.

1. lek. wet. Andrzej Lisowski

2. dr n. wet. Jerzy Szenfeld

3. dr n. wet. Zbigniew Owadiuk

w 2003 r.

4. lek. wet. Roman Gąsiorowski

5. lek. wet. Józef Grobelny

6. lek. wet. Stanisław Węgrzyn

7. lek. wet. Edward Makosz

8. lek. wet. Jerzy Młynarczyk

w 2011 r.

9. lek. wet. Krzysztof  Chudziński

10. lek .wet. Zbigniew Marks

11. dr hab. Witold Scheuring

w 2012 r.

12. prof. dr hab. Michał Stosik

13. lek. wet. Czesław Kochajkiewicz

14. lek. wet. Józef Jagódka

15. lek. wet. Sławomir Wirski

w 2016r.

16. lek.wet. Andrzej Gembka

17. lek.wet. Paweł Żygadło

18. lek.wet. Leszek Ziaja

w 2021r.

19. dr n.wet. Elżbieta Sobczak


Centaur Lubuski zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom honorowy

Centaur Lubuski - zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 - jest nadawany za zasługi stanowiące cenny wkład w rozwój i prestiż zawodu lekarza weterynarii oraz za godne reprezentowanie zawodu w życiu społecznym

- może być nadawany lekarzom weterynarii oraz osobom z poza zawodu

- nadawany jest jednokrotnie

 

Wyróżnienie to otrzymali: 

Podczas Święta Weterynarii dnia 13.10.2003 r. w Zielonej Górze 

1.Andrzej Korski

2.Piotr Kołodziej

3.Wiesław Deptuła

4.Michał Stosik

5.Zbigniew Owadiuk

6.Jerzy Młynarczyk

7.Jerzy Szenfeld

8.Tadeusz Woźniak

9.Kazimierz Polimirski

10.Władysław Momot

11.Lesław Hlowaty

12.Mieczysław Janiszewski

13.Mieczysław Winkler

14.Jan Skarżyński

15.Kazimierz Rybaczkowski

16.Władysław Terenda

 

W trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 10.03.2005 r. 

17. Mieczysław Protasowicki

18. Witold Scheuring

19. Jędrzej Jaśkowski

 

Na Zjeździe Sprawozdawczym dnia  15.03.2008 r.

20. Elżbieta Sobczak

21. Kazimierz Jackiewicz

22. Józef Grobelny

23. Stanisław Węgrzyn

24. Andrzej Lisowski

 

Podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 21.03.2009 r.

25. Leszek Gruntkowski

26. Zbigniew Rusowicz

27. Sławomir Wirski

28. Elżbieta Bratkowska

29. Zbigniew Marks

30. Zdzisław Paduszyński

31. Józef Jagódka

32. Czesław Kochajkiewicz

 

W trakcie Zjazdu Sprawozdawczego dnia 20.02.2010r.

33. Regina Matowska-Nowakowska

34. Edward Makosz

35. Krzysztof Głowacki

36. Eugeniusz Rydlichowski

37. Eugeniusz Węgrzyn

38. Kazimierz Chudziński

 

W trakcie Zjazdu Sprawozdawczego dnia 16.04.2011r.

39. Anna Bożek

40. Irena Kramer

41. Roman Chudy

42. Jan Pawiński

43. Ryszard Baum

 

Oraz podczas obchodów XX-lecie LIL-W w dniu 23.09.2011r.

44. Przemysław Brodzikowski

45. Andrzej Gembka

46. Konrad Michalski

47. Stanisław Okopień

48. Wiesław Sierszulski

49. Leszek Ziaja

50. Paweł Żygadło

 


Odznaka za zasługi dla województwa lubuskiego

    Została ustanowiona przez sejmik lubuski 17 października 2005 r. Przyznaje ją kapituła na wniosek organizacji społecznych, instytucji itd. Wyróżnienie to:

- nadaje się osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej i
społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa lubuskiego
wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju
województwa.

- może być nadana obywatelom polskim, a także cudzoziemcom - jako wyraz uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju województwa lubuskiego.

- odznaka nie może być nadana Radnym Województwa w trakcie wykonywania przez nich mandatu radnego.

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne.

Osoba lub podmiot uhonorowany odznaką ma prawo do:

- używania tytułu „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”,

- wpisu do Księgi „Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego”,

- uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Została wręczona podczas  obchodów XX-lecia LIL-W na zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim w dniu 23.09.2011r.

1.         dr n. wet. Tadeusz Woźniak

2.         lek. wet. Andrzej Lisowski

3.         lek. wet. Józef Grobelny

4.         Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 


Statuetka Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

    Po raz pierwszy została wręczona podczas  obchodów XX-lecia Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim w dniu 23.09.2011r. Nagroda ta jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Lubuska Izbę Lekarsko- Weterynaryjną dla wybitnych osobowości zasłużonych na rzecz zawodu lekarza weterynarii.

 - jest nadawana za szczególne zasługi stanowiące wkład w rozwój i prestiż zawodu lekarza weterynarii oraz za godne reprezentowanie zawodu w życiu społecznym

- może być nadawana lekarzom weterynarii oraz osobom z poza zawodu

Wyróżnienie to otrzymali:

w dn. 23.09.2011 r.:

 

1. lek. wet. Andrzej Lisowski - prezes I i II kadencji

2. lek. wet. Krzysztof Głowacki - prezes III kadencji

3. lek. wet. Sławomir Wirski - prezes IV kadencji

4. prof. Dr hab. Michał Stosik – prezes Fundacji Na Rzecz Pomocy Lekarzom Weterynarii i Ich Rodzinom

 

w dn. 13.12.2013 r.:

 

5. dr hab. Witold Scheuring