Rozwój zawodowy

Studia weterynaryjne:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

 

Ustawiczne kształcenie:

Dobrowolne ustawiczne kształcenie lekarzy weterynarii

 

Specjalizacje:

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

Szkolenia, sympozja, narady:

 - Konferencja "Przyczyny i poszukiwanie drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej w Samorządzie Lekarsko-Weterynaryjnym oraz Inspekcji Weterynaryjnej"

 

Praktyki Studenckie:

Lp.

powiat

miejscowość

Nazwa zakładu/PIW

Imię nazwisko kierownika

Adres

i tel. kontaktowy

Zakres usług