Historia

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna powstała 24.05.1991 r. na I Zjeździe Założycielskim w wyniku uchwalonej w dniu 21.12.1990 r. Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Podczas I Zjazdu Założycielskiego wybrano członków organów Izby na I czteroletnią kadencję:

Członkowie Okręgowej Rady:
lek.wet. Andrzej Lisowski- Prezes
lek.wet. Józef Grobelny- V-ce Prezes
dr n.wet. Ryszard Baum
lek.wet. Wojciech Bralczyk
lek.wet. Kazimierz Chudziński
lek.wet. Ryszard Kozaczewski
lek.wet. Jerzy Krzywonos
lek.wet. Irena Kramer
lek.wet. Mieczysław Protasowicki
lek.wet. Elżbieta Bratkowska
lek.wet. Roman Chudy
lek.wet. Paweł Jaśkiewicz
dr n.wet. Jerzy Ramza

Członkowie Okręgowego Sądu:
lek.wet. Dymitros Gargalis
lek.wet. Kazimierz Jackiewicz
lek.wet. Edward Makosz
lek.wet. Wiesław Stricker
lek.wet. Roman Stryjewski


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
lek.wet. Tadeusz Gajda +
lek.wet. Tadeusz Antosiewicz
lek.wet. Konrad Michalski


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek.wet. Jerzy Młynarczyk

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
lek.wet. Zbigniew Owadiuk
lek.wet. Eugeniusz Rydlichowski

Corocznie odbywają się Zjazdy Sprawozdawcze Lekarzy Weterynarii Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w których uczestniczą wybrani delegaci na Zjazd z poszczególnych powiatów (rejonów wyborczych) województwa lubuskiego, do tej pory odbyło się 18 Zjazdów.

II kadencja obejmowała okres od 22.04.1995 r. do 29.01.2000 r. i wybrano następujących członków Organów Izby:

Członkowie Okręgowej Rady:
lek.wet. Andrzej Lisowski- Prezes
lek.wet. Józef Grobelny- V-ce Prezes
dr n.wet. Ryszard Baum
lek.wet. Zdzisław Paduszyński
lek.wet. Kazimierz Chudziński
lek.wet. Wiktor Hodun
lek.wet. Jerzy Kotowicz
lek.wet. Irena Kramer
dr n.wet. Zbigniew Owadiuk
lek.wet. Elżbieta Bratkowska
lek.wet. Roman Chudy
lek.wet. Paweł Jaśkiewicz
lek.wet. Wiesław Sierszulski

Członkowie Okręgowego Sądu:
lek.wet. Kazimierz Jackiewicz
lek.wet. Stanisław Węgrzyn
dr hab. Witold Scheuring
lek.wet. Wojciech Okieńczyc
lek.wet. Jan Pawiński
lek.wet. Bogusław Zaborowski
lek.wet. Edward Makosz


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
lek.wet. Tadeusz Gajda +
lek.wet. Regina Matowska-Nowakowska
lek.wet. Zbigniew Marks


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek.wet. Jerzy Młynarczyk

Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
lek.wet. Michał Orzechowski +

Delegaci na Krajowy Zjazd:
lek.wet. Józef Grobelny
lek.wet. Tadeusz Gajda+
dr n.wet. Jan Mejnartowicz
lek.wet. Józef Jagódka
lek.wet. Michał Orzechowski+
lek.wet. Wojciech Okieńczyc

W okresie od 29.01.2000 r. do 10.03.2005 r. trwała III kadencja, członkami Organów byli:

Członkowie Okręgowej Rady:
lek.wet. Krzysztof Głowacki -Prezes
lek.wet. Zbigniew Marks- V-ce Prezes
lek.wet. Zbigniew Rusowicz – Skarbnik
dr n.wet. Elżbieta Sobczak – Sekretarz
lek.wet. Czesław Kochajkiewicz – Sekretarz(od 28.04.2001 r.)
lek.wet. Eugeniusz Węgrzyn -Członek Prezydium
lek.wet. Jacek Jaworski
lek.wet. Wiesław Sierszulski
lek.wet. Zdzisław Paduszyński
lek.wet. Edward Makosz
dr n.wet. Jerzy Ramza
dr n.wet. Jerzy Szenfeld

Członkowie Okręgowego Sądu:
lek.wet. Józef Jagódka-Przewodniczący
lek.wet. Kazimierz Błaszczyk
lek.wet. Krzysztof Beyga
lek.wet. Jan Pawiński
lek.wet. Wiesław Sanecki
lek.wet. Leszek Ziaja
lek.wet. Wojciech Kurowski +


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr n.wet. Tadeusz Woźniak – Przewodniczący
lek.wet. Anna Bożek
lek.wet. Regina Matowska-Nowakowska


Rzecznik Odpowiedzialności Zawoodowej:
lek.wet. Kazimierz Chudziński
lek.wet. Stanisław Węgrzyn -Z-ca Rzecznika (od 21.02.2004 p.o. Rzecznika)

Delegaci na Krajowy Zjazd:
lek.wet. Elżbieta Bratkowska
dr n.wet. Elżbieta Sobczak
lek.wet. Józef Grobelny
lek.wet. Wiktor Hodun
lek.wet. Andrzej Lisowski

W okresie od 10.03.2005r. do 21.03.2009r. trwała IV kadencja, do organów Izby wybrano:

Członkowie Okręgowej Rady:
lek.wet. Sławomir Wirski -Prezes
dr n.wet. Elżbieta Sobczak – V-ce Prezes
lek.wet. Zbigniew Rusowicz – V-ce Prezes
lek.wet. Józef Grobelny – Skarbnik
lek.wet. Czesław Kochajkiewicz – Sekretarz
dr n.wet. Tadeusz Woźniak
lek.wet. Andrzej Gembka
lek.wet. Piotr Wendzonka (od 15.03.08r.-lek.wet. Przemysław Błaszczyk)
lek.wet. Eugeniusz Węgrzyn
lek.wet. Zbigniew Marks
lek.wet. Paweł Żygadło


Członkowie Okręgowego Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego:

lek.wet. Józef Jagódka- Przewodniczący
lek.wet. Anna Bożek
lek.wet. Leszek Ziaja
lek.wet. Krzysztof Cieślak
lek.wet. Krzysztof Hadzik


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

lek.wet. Stanisław Okopień- Przewodniczący
lek.wet. Małgorzata Matysek
lek.wet. Bogumił Owadiuk


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

lek.wet. Stanisław Węgrzyn
lek.wet. Przemysław Brodzikowski – Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


Delegaci na Krajowy Zjazd:


dr n.wet. Tadeusz Woźniak
lek.wet. Zbigniew Rusowicz
lek.wet. Paweł Żygadło
lek.wet. Andrzej Lisowski
lek.wet. Grzegorz Janicki

Od 21.03.2009r. do 20.04.2013r. trwała V kadencja, Prezesem Rady LIL-W została została po raz pierwszy kobieta - Pani dr n.wet. Elżbieta Sobczak.

 

Członkowie Rady:

lek.wet. Sławomir Wirski-V-ce Prezes

lek.wet. Krzysztof Węgrzyn

lek.wet. Józef Grobelny-Skarbnik

lek.wet. Czesław Kochajkiewicz-Sekretarz

lek.wet. Elżbieta Piekarska

lek.wet. Zbigniew Marks

lek.wet. Konrad Michalski

lek.wet. Anna Starosta

dr n.wet. Tadeusz Woźniak

lek.wet. Paweł Żegadło-V-ce Prezes

 

Członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego:

lek.wet. Józef Jagódka

lek.wet. Anna Bożek

lek.wet. Leszek Ziaja

lek.wet. Jarosław Lewandowicz

lek.wet. Józef Malski

lek.wet. Maciej Szubiak

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

lek.wet. Stanisław Okopień

lek.wet. Henryk Myszkowski

lek.wet. Monika Wojda

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

lek.wet. Andrzej Gembka

Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

lek.wet. Przemysław Brodzikowski

Delegaci na Krajowy Zjazd:

dr n.wet. Elżbieta Sobczak

lek.wet. Andrzej Gembka

lek.wet. Andrzej Lisowski

lek.wet. Sławomir Wirski

dr n.wet. Tadeusz Woźniak

 

Od 20.04.2013r. do 01.04.2017 r. trwała VI kadencja, Prezesem Rady LIL-W jest dr n.wet. Elżbieta Sobczak.

 

Członkowie Rady LIL-W:

- lek. wet. Czesław Kochajkiewicz

- lek. wet. Paweł Żygadło

- lek. wet. Krzysztof Węgrzyn

- lek. wet. Dorota Suchecka

- lek. wet. Ewelina Kossakowska

- lek. wet. Zbigniew Marks

- lek. wet. Paweł Stolarek

- lek. wet. Artur Domaradzki

- lek. wet. Monika Świca-Zielonka

- lek. wet. Dawid Mrzygłód

 

Członkowie Sądu LIL-W:

- lek. wet. Jarosław Lewandowicz

- lek. wet. Józef Jagódka

-dr n. wet. Julita Wiśniewska

- lek. wet. Maciej Szubiak

- lek. wet. Karolina Figiel

- lek. wet. Leszek Ziaja

- lek. wet. Wiesław Sierszulski

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- lek. wet. Andrzej Olczak

- lek. wet. Kamila Plichta

- lek. wet. Konrad Michalski

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W:

- lek. wet. Andrzej Gembka

 

Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W:

- lek. wet. Artur Jarząbkowski

- lek. wet. Marcin Sacha

 

Delegaci na Krajowy Zjazd LIL-W:

- dr n. wet. Elżbieta Sobczak

- lek. wet. Andrzej Lisowski

- lek. wet. Paweł Żygadło

- lek. wet. Czesław Kochajkiewicz

- lek. wet. Krzysztof Węgrzyn

- lek. wet. Zbigniew Marks

 

Od 01.04.2017 r. trwa VII kadencja , Prezesem Rady LIL-W jest lek. wet. Dorota Suchecka

Aktualny skład VII kadencji prezentujemy w zakładce WŁADZE