WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT (ZLDZ)