Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W:

- dr n. wet. Julita Wiśniewska

Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W:

- lek. wet. Magdalena Gądek-Bratkowska