Z żałobnej karty

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dn. 25.10.2018 r. zmarł lek. wet.  Edward Makosz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00

  na Cmentarzu Komunalnym w Lubsku przy ul. Jodłowej 


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy , że w dniu 12.06.2018 r. zmarł

 lek. wet. Zbigniew Napierała

Msza żałobna w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 14.06.2018 r.

            o godzinie 13.00 w kościele pw. Trójcy  Świętej w Przytocznej.

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia o godzinie 14.00


 

Dr hab. Witold Scheuring odznaczony medalem im. Kurta Obitza

 
Całokształt pracy zawodowej oraz społecznej dr Witolda Scheuringa został uhonorowany prestiżowym medalem im. Kurta Obitza przyznanym przez Kapitułę medalu powołaną przez Radę Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Medal ustanowiony dla upamiętnienia wybitnego lekarza weterynarii, naukowca w dziedzinie parazytologii, działacza mazurskiego, pisarza i dziennikarza został przyznany dla dr Scheuringa w roku 2017. Wręczenie odznaczenia na ręce syna dr Scheuringa w imieniu Prezesa MILW zostało dokonane przez Prezesa LILW w trakcie spotkania poświęconego pamięci dr Szeuringa, które odbyło się w Zbąszynku, w dniu 11.01.2018r. 

 


„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci tych z którymi żył…”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dnia 24.12.2017 r. Śp. doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych Witolda Scheuringa, członka Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wieloletniego przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, autora około stu publikacji weterynaryjnych, dwóch książek i współautora trzeciej, specjalistę z zakresu chorób nutrii europejskiego formatu.

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem 40-lecia ZHW odznaką MERITUS- Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, Odznaką Centaur Lubuski- Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Statuetką Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla wybitnych osobistości oraz licznymi odznaczeniami resortowymi innych organizacji. Prawego wspaniałego człowieka i kolegę, wzorzec przyzwoitości i koleżeńskości, który przez pół wieku szedł z nami wspólną drogą i którego obecność, a na pewno zainteresowanie i przyjaźń - nas nobilitowała. Tą wielkość budował z właściwą tylko sobie skromnością, szacunkiem dla kolegów, szacunkiem dla człowieka.

Mając w pamięci jak pięknie przeżyłeś swoje lata, powrócimy do domów zadumani nad życiem, wzruszeni a najwięcej przepełnieni żalem. I choć wzruszenie z czasem minie pozostanie zaduma i żal.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Prezes oraz Członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze


Odszedł od nas Kolega lek. wet. Eugeniusz Rydlichowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2017 r. zmarł nasz Kolega lek. wet. Eugeniusz Rydlichowski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we środę 28 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w kościele w Siedlisku

 


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że zmarł lek. wet. Zbigniew Kwapisz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 lipca 2016r. o godz. 11.10

  na Cmentarzu Komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

- ostatnie pożegnanie


  Ostatnie pożegnanie – lek. wet. Ryszard Sęp

  Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Ryszarda Sępa.

 

  Doktor Ryszard Sęp urodził się w dniu 7 sierpnia 1953r. w Jeleniej Górze. W swoim rodzinnym mieście uczęszczał do technikum weterynaryjnego. Kontynuując naukę, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, podjął studia na wydziale weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1979r., a następnie rozpoczął staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Zielonej Górze Oddział Terenowy Nowa Sól. W trakcie stażu wykazał się: dużym zasobem wiedzy, zaangażowaniem w pracy oraz sumiennym wykonywaniem powierzonych obowiązków. Wobec powyższego Kierownik Oddziału postanowił skrócić czas Jego stażu do 6 m-cy.

 

  Po odbyciu stażu, lek. wet. Ryszard Sęp objął posadę ordynatora w PZLZ Szprotawa. Funkcję te pełnił do 1990 roku kiedy to doszło do prywatyzacji państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt. Wówczas podjął pracę na własny rachunek jako właściciel i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego w Szprotawie.

 

  Mimo zaangażowania w sprawy zawodowe lek. wet. Ryszard Sęp znajdował również czas na wędkarstwo – był członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

  Cześć Jego pamięci!

  Rodzinie, Śp. Pana Doktora Ryszarda Sępa składam wyrazy

  szczerego współczucia.

 


 

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2016 roku zmarł lek. wet. Ryszard Sęp. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 30 marca 2016 roku o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie.


  

  Zmarł lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański

  Lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański urodził się w dniu 18 października 1933 r. w Sanoku. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w dn. 25 marca 1959 r. kończąc tym samym naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. Pracę rozpoczął po rocznym stażu w Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Zielonej Górze. W 1960 r. został kierownikiem lecznicy w Zaborze. Po dwóch latach przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego gdzie rozpoczął pracę w Gorzowskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet”. Z firmą „Biowet” związany był przez 36 lat. W 1999 r. został kierownikiem hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych ZOOWET-BIS s.c. a następnie Calier Polska Sp. z o. o. Stanowisko to piastował do 30.11.2008 r.

 

  Lek. wet. Romuald Szymański został odznaczony m. in. srebrnym Krzyżem Zasług za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej, medalem Zasłużony dla Rolnictwa oraz za zasługi dla województwa gorzowskiego.

 

  Jego pasją była turystyka i przewodnictwo turystyczne. W 1985 r. został wybrany wiceprezesem PTTK w oddziale gorzowskim, a w latach 1975-1982 był prezesem Koła przewodników PTTK w Gorzowie Wielkopolskim. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrną Odznaką PTTK.

 

  Zmarł 19.07.2015 r.

 


 

Ostatnie Pożegnanie

lek. wet. Kazimierz Jackiewicz

 

    Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza - jednego z nestorów naszego zawodu na Ziemi Lubuskiej.

Śp. Kazimierz Jackiewicz urodził się  4 lutego 1935r. w Kobylnicach woj. kieleckie. Rodzice byli rolnikami, prowadzili małe gospodarstwo rolne. W 1941r. poszedł do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, gdzie ukończył klasy I-V. Dalszą edukację pobierał w Skalbmierzu, gdzie uczęszczał do klas VI-VII.  W latach 1948-1952 uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym  w Działoszycach. W 1952r. został przyjęty na Wydział Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 25 marca 1958r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii.

Całe życie zawodowe Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza związane było z województwem zielonogórskim, z ziemią lubuską.

 1 kwietnia 1958 roku został przyjęty na staż do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Zielonej Górze. Po rocznym stażu wstępnym został zatrudniony w Wojewódzkim Zakładzie Inseminacji na stanowisku starszego lekarza weterynarii. W latach 1959-1970 dodatkowo współpracował z Wojewódzkim Zakładem Weterynarii w Zielonej Górze w zakresie zwalczania niepłodności u bydła w obiektach hodowlanych.

W 1970r. został powołany na stanowisko kierownika Ośrodka Zwalczania Gruźlicy i Brucelozy.

W 1975r. Wojewoda Zielonogórski powołał go na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii          w Zielonej Górze.

W 1990r. nastąpiła reorganizacja administracji weterynaryjnej.

W 1991r.  objął stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego WZWet. w Zielonej Górze a następnie został Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze, na tym stanowisku pracował do października 1999r., tj. do chwili przejścia na emeryturę.

W okresie 42 lat pracy zawodowej, działał także społecznie między innymi  w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii a następnie w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dowodem uznania Jego działalności zawodowej i społecznej były przyznane Mu medale i odznaczenia:

1. Medal 50-lecia Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.

2. Medal upamiętniający setną rocznicę organizacji społeczno-zawodowych polskiej weterynarii 1886-1986.

3. Brązowy Krzyż Zasługi 1969r.

4. Złoty Krzyż Zasługi 1976r.

5. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984r.

6. Odznaka Honorowa - Zasłużony dla rolnictwa 1997r.

7. Odznaka „Centaur Lubuski” Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 15.03.2008r.

8. Medal Lubuskiej Izby za długoletnią (ponad 50 letnią) pracę zawodową (13.12.2014r.)

Żegnając dziś Śp. doktora Kazimierza Jackiewicza, żegnamy  naszego starszego Kolegę, który dla wielu z nas był przyjacielem, kolegą i nauczycielem i takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

( Spoczywaj w pokoju Panie Doktorze Kazimierzu.)

 

Cześć Jego Pamięci!  

 

Żonie Śp. Kazimierza Jackiewicza, córkom i wszystkim najbliższym, w imieniu Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i swoim własnym składam serdeczne wyrazy szczerego współczucia.

 


Zmarł lek.wet. Wiktor Chromy

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2014 roku zmarł lek. wet. Wiktor Chromy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie.

 


Ostatnie pożegnanie

    W dniu 19 kwietnia 2013 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Gubinie naszego kolegę śp. lek. wet. Władysława Momota.

 - wspomnienie


 

Zmarł lek.wet. Władysław Momot

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku zmarł lek. wet. Władysław Momot. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19 kwietnia 2013 roku o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

  


Zmarł lek.wet. Czesław Schab

    W dniu 16 czerwca 2012 zmarł lek. wet. Cz. Schab. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 20 czerwca 2012 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze.

- ostatnie pożegnanie


Zmarł lek.wet. Jan Masłek

    Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14.01.11 zmarł lek. wet. Jan Masłek.
Pogrzeb odbędzie się 21.01.11r. o godz.  12.30 w Zielonej Górze.

Ostatnie pożegnanie

    W dniu 22 października 2010 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Słońsku naszego kolegę śp. lek. wet. Leszka Gruntkowskiego.
Oto słowa pożegnania wygłoszone na pogrzebie przez kolegów i współpracowników:

- lek. wet. Zbigniewa Marksa - Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

- dr n. wet. Elżbietę Sobczak - Prezesa Okręgowej Rady Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej,

- lek. wet. Andrzeja Gembkę - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie

- lek. wet. Jerzego Młynarczyka