Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

lek. wet. Dorota Suchecka

 

Członkowie Rady LIL-W:

- lek. wet. Krzysztof Cieślak
- lek. wet. Martyna Fleszar
- lek. wet. Ewelina Kossakowska
- lek. wet. Ewelina Lis
- lek. wet. Krzysztof Moszczyński
- lek. wet. Kamila Plichta
- dr n. wet. Elżbieta Sobczak
- lek. wet. Bartłomiej Stanisławski
- lek. wet. Monika Świca-Zielonka
- lek. wet. Marcin Węgrzyn