Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

lek. wet. Dorota Suchecka

 

Członkowie Rady LIL-W:

- lek. wet. Czesław Kochajkiewicz (V-ce Prezes)

- lek. wet. Paweł Żygadło (V-ce Prezes)

- dr n. wet. Elżbieta Sobczak (Skarbnik Rady)

- lek. wet. Monika Świca-Zielonka (Sekretarz Rady)

- lek. wet. Krzysztof Cieślak (Członek Prezydium)

- lek. wet. Ewelina Kossakowska

- lek. wet. Bartosz Abramyk (od 30.03.2019r. lek. wet. Krzysztof Moszczyński)

- lek. wet. Ewelina Lis

- lek. wet. Kamila Plichta

- lek. wet. Dawid Mrzygłód